Omdöme sångkurs för förskolepersonal

Nöjda kursdeltagare berättar:

  •  Vad är ditt spontana omdöme för kursen?

Väldigt bra och informativt, lärde mig mycket nytt! 

Mycket bra information om hur man kan göra saker bättre. Trevliga och bra bemötande.

Mycket bra, lite svåra ord dock om man inte är insatt. 

It was very good and I learned a lot of new things!

  • Vad är det bästa/viktigaste du har lärt dig idag?

Att jag måste sjunga högre upp i rösten när jag sjunger med barn

Det viktigaste jag lärde mig var stödarbetet, hur jag arbetar med musklerna.

Att våga ta i, don´t be afraid!

På vilket sätt man använder magstödet

How to sing with the kids in the right key