Vad är Komplett sångteknik?

 Boka sånglektioner i Komplett Sångteknik

Sjunga starkare?

 Större omfång?

Mer tonsäker?

Snabba wails?

 Vibrato?

Dista/growla?

Bli av med hörbara skarvar?

Oavsett hur du vill låta eller huruvida du vill sjunga pop, soul, heavy metal, jazz eller klassiskt så erbjuder vi dig en fullständig uppsättning konkreta verktyg och tekniker, utifrån den banbrytande metoden Komplett Sångteknik. Allt för att hitta ditt alldeles egna unika sound! Komplett sångteknik är en metod som är helt och hållet framtagen i enighet med kroppens anatomi och fysiologi. Det betyder att tekniken är oerhört effektiv – när vi vet hur kroppens muskler och organ fungerar så kan vi också förutse vad som kommer hända om vi gör på ett visst sätt. Och när vi gör rätt får det omedelbar effekt på vår röst! Att låta fantastiskt behöver inte vara något mysterium. Det gäller bara att känna till hur vi kan arbeta med kroppen istället för emot den. Vi får ofta frågan om huruvida alla kan sjunga. Alla kan inta sjunga, men alla kan däremot lära sig att sjunga! Som sångare hos en auktoriserad lärare i Komplett sångteknik kan du förvänta dig att få ta del av en mycket stor buffert konkreta och lättfattliga verktyg som du kan använda för att på ett hälsosamt sätt kunna sjunga med precis det sound och i det röstläge du önskar dig! Oavsett om du redan sjunger på en professionell nivå eller är en person som hela ditt liv ansett dig vara tondöv så har vi massor av erbjuda för att hjälpa just dig att nå dina mål och utvecklas som sångare.

Vi hyser stor tilltro till sångarens egna konstnärskap och förmåga till att forma en målbild kring det egna soundet – detta helt oavsett vilken teknisk nivå sångaren befinner sig på. Vi uppmanar alltid sångare att ta ansvar för sina egna ideal och önskningar när det gäller röstutvecklingen. Bara du kan veta vilket sound som bäst passar din personlighet och det konstnärliga uttryck du är ute efter!

Kort om tekniken

För att sammanfatta Komplett sångteknik kan den lättast beskrivas genom fyra olika nivåer där de gäller att ha de föregående på plats för att få de nästföljande att fungera.

  • På den första nivån har vi tre grundprinciper för sång. Här lär vi oss hur man använder stöd och nödvändigt twang samt hur man undviker käk- och läppspänningar. Så fort vi bemästrar dessa kan vi sjunga både höga och låga toner, få luften att räcka längre, sjunga mer kraftfullt och undvika heshet.
  • På den andra nivån har vi fyra olika funktioner eller ”växlar” i rösten (Neutral, Curbing, Overdrive, Edge) som var och en har sina egna möjligheter och begränsningar. När vi lär oss behärska samtliga funktioner finns det inte längre några hinder för oss att sjunga med alla tänkbara volymer och tonhöjder på ett hälsosamt sätt!
  • På den tredje nivån har vi klangfärg där vi lär oss hur vi med hjälp av sex olika inställningar i ansatsröret kan modellera vårt sound precis så som vi vill ha det.
  • På den fjärde och sista nivån har vi olika effekter som exempelvis, vibrato, distortion, growl, grunt och creaking -egentligen alla de ljud vi använder för att förstärka vårt känslomässiga uttryck i musiken.

Bakgrund

Komplett sångteknik är utvecklad av röstforskaren och sångpedagogen Cathrine Sadolin som genom sitt gedigna och enträgda arbete under fler decennier kartlagd röstens möjligheter på ett helt nytt sätt. Hon har författat boken Komplett sångteknik och driver Complete Vocal Institute i Köpenhamn där det fortfarande pågår intensiv forskning om rösten. Hennes forskning har föranlett både vetenskapliga artiklar och rönt enorma internationella framgångar inom modern sångteknik. På Complete Vocal Institutes sida kan du läsa mer om den senaste forskningen!

Som auktoriserade lärare i Komplett sångteknik har vi utbildats vid Complete Vocal Institutes treåriga pedagoglinje i Köpenhamn. För att behålla vår auktorisering behöver vi regelbundet återkomma dit för att uppdatera oss inom den nyaste forskningen om rösten – något vi ser som väldigt positivt!