Boka fortbildning i sång för pedagoger inom förskolan

Fortbildning i sång för pedagoger inom förskolan (halvdag 3 h) 5500 :- exkl. moms

 

Fortbildning i sång för pedagoger inom förskolan

 Om kursen

Sångpedagoger, lärare och röstforskare landet runt har uppmärksammat att barn idag är avsevärt sämre på att sjunga unisont än förr. Förklaringen tros ligga i att sångidealet för den vuxna kvinnan förändrats. Kvinnor sjunger idag generellt lägre ner med en mer ”talkvalitet” än vad man gjorde för ett par decennier sedan -och det är här problemet uppstår. Det är helt enkelt inte fysiskt möjligt för barn att följa en kvinnoröst som sjunger i det låga talläget. (Män som sjunger med barn medför oftast inte samma problem, eftersom deras röstläge ligger lägre och barnen då lätt kan sjunga i oktaven över.) Det spelar ingen roll hur inspirerande pedagogen än är i sina försök till att få barnen att sjunga ut. Barnens stämband är helt enkelt för korta – det är som att försöka spela bas på en fiol. Vid alltför många avslutningar i förskolan och skolan hör vi därför idag bara ett brummande från barnen. Som en naturlig konsekvens riskerar barnen att snabbt tappa lust och självförtroende när de märker att det inte fungerar.

I den här kursen får både kvinnliga och manliga pedagoger konkreta effektiva verktyg och sångteknik för att kunna sjunga i barnens röstläge. All sångteknik bygger på kroppens anatomi och bara man vet hur man ska arbeta korrekt med musklerna så kommer det att fungera!

Kursen är ca 2-3 timmar lång(beroende på antal deltagare) med ett program som blandar teori och praktiska övningar. På en för- eller eftermiddag går vi igenom hur rösten fungerar, de grundprinciper som gäller för all typ av sång och hur man gör för att rösten ska kunna prestera det vi vill på ett hälsosamt sätt utan att vi blir hesa. Vi går igenom vilket röstomfång vi ska använda när vi sjunger med barn och lär oss hur vi kan göra detta bekvämt. Vi gör många praktiska övningar och sjunger sånger tillsammans där vi får möjlighet att applicera den nya tekniken.

Låt barnen återta det viktiga språk som sången och musiken är och låt dem bli musiska igen!

Är du intresserad av kursen?  »Vänligen fyll i en intresseanmälan här

>> Läs våra anmälnings- och köpvillkor innan du bokar. 

>> Boka fortbildning för din personal på förskolan.

Fortbildning i sång för pedagoger inom förskolan

Nöjda kursdeltagare berättar:

  •  Vad är ditt spontana omdöme för kursen?

Väldigt bra och informativt, lärde mig mycket nytt! 

Mycket bra information om hur man kan göra saker bättre. Trevliga och bra bemötande.

Mycket bra, lite svåra ord dock om man inte är insatt. 

It was very good and I learned a lot of new things!

  • Vad är det bästa/viktigaste du har lärt dig idag?

Att jag måste sjunga högre upp i rösten när jag sjunger med barn

Det viktigaste jag lärde mig var stödarbetet, hur jag arbetar med musklerna.

Att våga ta i, don´t be afraid!

På vilket sätt man använder magstödet

How to sing with the kids in the right key

Fortbildning i sång för pedagogerna på ButterflyförskolanFortbildning i sång för pedagogerna på Butterflyförskolan

 

 

Se även följande artiklar i SvD:

>> Förändrade sångideal ger barn sämre sångröst>> Skolan lämnar wo till industrin