Anmälnings- och köpvillkor sånglektioner och sångkurser

Anmälan

Tänk på att anmälan/bokning är bindande, men att den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vid anmälan/bokning och eventuellt återtagande av anmälan/bokning följer vi konsumentlagstiftningen.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan/bokning genom att:

  • Meddela oss inom 14 dagar efter det att Komplett-sångteknik-huset har bekräftat att du har en plats reserverad på en kurs hos oss. För individuella sånglektioner gäller även att du avbokning måste ske senast 24h innan lektionstillfället.
  • Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t ex, via brev eller e-post, och muntligen.
  • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till.
  • Avbokar du din kurs/lektion enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
  • Om kursen har startat och du deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.

Återtagande av anmälan

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.

Om deltagare återtar sin anmälan/bokning efter att ångerrätten förfallit debiteras deltagaren hela kursavgiften/lektionsavgiften.